Voorkom. Verlicht. Veranker. 

Hier wordt het verzuiminfarct in

organisaties tot een minimum beperkt!

Medewerkers ervaren massaal klachten en zijn hierdoor uitgevallen op het werk of dit dreigt te gebeuren.

Ze hebben al van alles geprobeerd om van hun (sluimerende) fysieke, mentale, emotionele en energetische klachten af te komen. De adviezen uit de reguliere zorg hebben ze zorgvuldig opgevolgd. Het bracht ze meestal wel wat verlichting én toch poppen die klachten steeds weer op. Onder hun eigen bezielende leiding zien ze hun geluk en gezondheid er stap voor stap op achteruit gaan en gaat het ten koste van hun persoonlijke ambities en werk. Ze kunnen de vinger niet op de zere plek leggen. 


Als organisatie met hart voor je medewerkers ben je op zoek naar een bondgenoot die het verzuim kan voorkomen of beperken, een

aanpak heeft die werkt omdat het probleem van uw medewerker bij de wortel wordt aangepakt én het (hervatten van) werk duurzaam mogelijk maakt.


Maar ook die snapt welke leiderschapsvaardigheden een manager nodig heeft om de medewerkers in elke fase van inzetbaarheidsbeheersing op de juiste wijze te ondersteunen in het proces.


Tijd voor actie! Tijd voor Schuilkracht!

Nederland heeft al jaren te maken met een "ziekteverzuiminfarct" waarmee ik de structurele ernstige impact van hoog ziekteverzuim binnen organisaties bedoel én die de normale bedrijfsprocessen ernstig hindert of zelfs lamlegt.


Schuilkracht trekt hiermee de vergelijking met een “medisch hartinfarct”. Waar een plotselinge verstopping van de bloedvaten leidt tot potentieel levensbedreigende situaties, veroorzaakt een ziekteverzuiminfarct een verstopping in de operationele flow van de organisatie.


Dit fenomeen benadrukt de urgentie van het aanpakken van ziekteverzuim en illustreert de noodzaak van een proactieve niet-reguliere gezondheidsstrategie voor inzetbaarheidsbeheersing om zo de bedrijfscontinuïteit te waarborgen.

 Voordelen Schuilkracht

Beperkt het verzuiminfarct van organisaties én vergroot de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Voor elk probleem of ongemak van uw medewerker, zowel fysiek, mentaal, emotioneel als energetisch.

Komt snel bij de kern en het werkt bewezen effectief, zonder gedoe en lange praatsessies. 

Geeft medewerkers waardevolle inzichten en maakt het onbewuste bewust.

Managers zijn in staat, om hun medewerkers in elke fase van inzetbaarheidsbeheersing, effectief te begeleiden.

Emoties als medicijn

De sleutel tot kerngezondheid in organisaties

In onze huidige bedrijfscultuur is de benadering van gezondheidsklachten vaak reactief. Wanneer medewerkers te kampen hebben met stress of andere fysieke of mentale problemen, wordt er meestal pas ingegrepen wanneer iemand al in verzuim is. De gangbare route via huisartsen of doorverwijzingen naar specialisten wordt ingezet en biedt vaak (tijdelijk) reguliere oplossingen zoals medicatie of standaardtherapieën.


Wat als je als organisatie nu eens een stap verder kijkt?

Naar de kracht van emoties als fundamenteel onderdeel van het genezingsproces en inzetbaarheidsbeheersing!


De kracht van emoties

Emoties zijn niet enkel reacties op onze externe omgeving; ze zijn krachtige indicatoren die ons inzicht geven in diepere interne processen. Wanneer medewerkers deze signalen negeren, kunnen ze leiden tot ernstige fysieke en mentale blokkades. Door deze emoties vroegtijdig te erkennen en er actief mee aan de slag te gaan, kunnen zij hiermee de oorzaken van veelvoorkomende klachten directer aanpakken, wat resulteert in een duurzamere gezondheid en een verbeterd welzijn. Ver Voor Verzuim.


Paradigmaverschuiving in inzetbaarheidsbeheersing

Met het verzuim dat al jaren torenhoog is, wordt het steeds duidelijker dat de traditionele methodes niet voldoende zijn. Het is tijd dat we de niet-reguliere benaderingen, zoals het inzetten van emoties als medicijn, toevoegen aan de bestaande strategieën. Deze aanpak gaat verder dan alleen de klacht behandelen; het richt zich op het begrijpen en duurzaam genezen van de emotionele wortels van het probleem.


De toekomst van gezondheid in organisaties

Door "emoties als medicijn" te beschouwen als een essentieel onderdeel van de gezondheid van je medewerkers, kunnen we een krachtige en duurzame manier van inzetbaarheidsbeheersing creëren. Deze benadering biedt niet alleen een oplossing voor de huidige problematiek, maar legt ook een fundament voor een gezondere toekomst voor zowel medewerkers als de gehele organisatie.

Schuilkracht's 3 V’s van inzetbaarheidsbeheersing

Een doorlopende cyclus van gezondheidsbevordering en veerkracht binnen jouw organisatie!


Ver Voor Verzuim (Preventie)

Voorkom verzuim met vooruitziende Veerkracht

We beginnen met een proactieve benadering om de gezondheid en veerkracht van medewerkers te versterken. Met onze innovatieve “hybride” aanpak identificeren we vroegtijdig stressoren en emotionele blokkades. Door een diepgaande aanpak vanuit het onderbewuste, helpen we medewerkers vroegtijdig hun veerkracht te versterken en stress te beheersen. Dit voorkomt verzuim en bevordert een gezonde werkcultuur waarin medewerkers proactief worden ondersteund.


Managers creëren een cultuur van openheid en ondersteuning waarin medewerkers zich veilig voelen om stressoren en emotionele blokkades vroegtijdig te delen. Dit omvat het regelmatig voeren van een preventieve gezondheidsdialoog (preloog), waar managers actief luisteren en inlevingsvermogen tonen. Door bewust te zijn van mogelijke stressoren en hier tijdig op in te spelen, helpen managers om een gezonde werkcultuur te bevorderen waarin medewerkers zich gesteund voelen.

 

Verlichten Van Verzuim (Interventie)

Versneld herstel door emotionele vrijheid

Onze hybride aanpak is gericht op het effectief verlichten van verzuim door de emotionele blokkades van medewerkers onder de klacht aan te pakken. We zorgen voor een diepgaande persoonlijke transformatie, wat resulteert in een snellere en duurzame re-integratie. Deze tijdige en effectieve reactie op gezondheidsproblemen minimaliseert de impact op de inzetbaarheid en ondersteunt een vlotte terugkeer naar werk.


Managers zijn vaardig in het voeren van empathische gesprekken waarin ze de behoeften van de medewerker erkennen en ondersteunen. Het is belangrijk dat managers de processtappen tijdens verzuim kennen en effectief kunnen communiceren over beschikbare hulpbronnen en aanpassingen. Door een persoonlijke benadering te hanteren en vertrouwen op te bouwen, kunnen managers een diepgaande persoonlijke transformatie bij medewerkers bevorderen, wat resulteert in een snellere re-integratie en minimalisering van de impact op de inzetbaarheid.


Verankeren Van Vitaliteit (Nazorg)

Duurzame vitaliteit door continue ondersteuning

Onze nazorgstrategie borgt de vitaliteit van medewerkers na herstel. Door een regelmatige APK zorgen we ervoor dat medewerkers gezond en gemotiveerd blijven. Deze continue ondersteuning verzekert dat de medewerkers na een verzuimperiode weer volledig inzetbaar zijn en blijven, met behoud van hun gezondheid en motivatie.


Managers bewaken periodiek hoe het gaat met de gezondheid en motivatie van hun medewerkers. Door continue ondersteuning te bieden en eventuele nieuwe stressoren of uitdagingen vroegtijdig te adresseren, zorgen managers ervoor dat medewerkers volledig inzetbaar blijven. Deze nazorg is cruciaal voor het behouden van een gezonde en gemotiveerde werkomgeving, waardoor medewerkers hun volledige potentieel kunnen blijven realiseren.

Een oplossing voor open-minded bedrijven

Wij geven hier concreet invulling aan door een innovatieve en niet-reguliere holistische benadering te introduceren die niet alleen symptomen bestrijdt, maar dieper ingaat op de onderliggende oorzaken van fysieke en mentale problemen van medewerkers.


De doelgerichte energetische consulten en de Balans en Herstel programma’s zijn ontworpen om het welzijn van elke medewerker vroegtijdig te herstellen en te onderhouden. Hiermee kunnen zij hun volledige potentieel op de werkvloer realiseren, het verzuim wordt beperkt of voorkomen en hun inzetbaarheid structureel vergroot.


Voor elke manager die moeite heeft om medewerkers de juiste begeleiding te bieden gedurende al deze 3 fasen van inzetbaarheidsbeheersing (voorkomen, verlichten, verankeren) hebben wij een ééndaagse leiderschapsprogramma "Stop het verzuiminfarct" ontwikkelt. 

In deze dag ontdekken managers hoe zij middels de juiste vaardigheden en technieken invloed uit kunnen oefenen op dit proces zodat zij het verzuim in hun team voorgoed kunnen beperken en voorkomen.

Groeipaden medewerkers

Energetisch consult

(90 minuten)

Wil jij of je medewerker op een laagdrempelige manier kennismaken met mijn Hybride aanpak van NEI therapie (Neuro Emotionele Integratie) én coaching dan kun je kiezen voor een Energetisch consult waarin je in 90 minuten een emotie-APK krijgt waarin je de oorzaak van je gezondheidsklacht ontdekt én ik deze direct bij de wortel aanpak. Voor diegene die open-minded is en openstaat voor een oplossing via het

"niet-reguliere" circuit. Bewezen effectief.

Balans en Herstel programma I

Een uniek kortdurend programma voor elke medewerker die één specifieke fysieke, mentale, emotionele en/of energetische klacht bij de wortel wil aanpakken. Voor diegene die hierdoor dagelijks wordt belemmerd  in zijn of haar werkende leven. Die wellicht al meerdere oplossingen via het reguliere circuit heeft geprobeerd maar toch niet de vinger op de zere plek kan leggen. Die klaar is met symptoombestrijding en open staat om de oplossing via het "niet-reguliere" circuit op te lossen.

Balans en Herstel programma II

Een uniek (re-integratie) programma die verzuimende medewerkers door een proces van diepgaande persoonlijke transformatie leidt. Ze worden 3 maanden intensief begeleid en werken aan duurzame heling en herstel op fysiek, mentaal, emotioneel -en energetisch niveau. Een holistisch programma waarbij zij hun persoonlijke kracht en balans vanuit de wortel ontdekken en herstellen. Een belangrijke basis om hun volle potentieel tot de eindstreep te benutten.

Groeipad managers

Leiderschapsprogramma "Stop het verzuiminfarct" (1 dag)

Managers spelen een cruciale rol in het beheersen van het verzuim en het bewaken van de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers.

Dit ééndaagse leiderschapsprogramma biedt managers een unieke kans om in een kleine en veilige setting (extern of incompany) hun leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen en een nieuw perspectief te krijgen op inzetbaarheidsbeheersing. In deze dag ontdekken managers hoe zij in alle drie de fasen van inzetbaarheidsbeheersing (voorkomen, verlichten, verankeren) invloed uit kunnen oefenen op dit proces zodat zij het verzuim in hun team voorgoed kunnen beperken en voorkomen.

Over Schuilkracht

Dé partij met een duidelijke visie en een revolutionaire "hybride aanpak" op het gebied van inzetbaarheidsbeheersing.

Wij zijn gespecialiseerd in het bieden van vroegtijdige duurzame oplossingen voor (verzuimende) medewerkers met fysieke, mentale, emotionele of energetische klachten. Met onze hybride aanpak van NEI therapie (Neuro Emotionele Integratie) én coaching richten wij ons specifiek op het onderbewuste en pakken wij de gezondheidsuitdagingen van jouw medewerkers vanuit de wortel aan. Hiermee duiken wij dieper dan de conventionele methodes. Dit zorgt voor een vlotte terugkeer naar het werk en een transformatie naar duurzaam gezonde en gelukkige medewerkers.


Daarnaast helpen wij managers bij het ontwikkelen van gerichte leiderschapsvaardigheden zodat zij het verzuim in hun team voorgoed kunnen beperken en voorkomen en structureel bij kunnen dragen aan de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers.


Wij werken samen met open-minded bedrijven die klaar zijn met hun "verzuiminfarct" en de gezondheid, geluk en duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers hoog in het vaandel hebben staan. Bedrijven die een bondgenoot zoeken voor hun management én voor de medewerkers die dreigen om te vallen of dit al zijn én open staan voor een "niet-reguliere" holistische (re-integratie) aanpak, zodat hun medewerkers hun volle potentieel kunnen benutten én moeiteloos hun ambities tot de eindstreep kunnen waarmaken.


Samen bouwen we aan een veerkrachtige organisatie waar medewerkers én managers zich ondersteund voelen en kunnen floreren.


Later is NU. Begin vandaag nog met de verandering.